رنگ روغن موتور نشان دهنده چه ویژگی هایی است

رنگ ها و تشخیص کیفیت روغن موتور از روی آنها

در این مطلب فیلمی را مشاهده میکنید که در آن به طور دقیق نشان داده می شود که روغن های موتور چه رنگ هایی دارند.

در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که رنگ قهوه ای تیره به منزله افت کیفیت روغن می باشد.

رنگ و شدت های مختلف قهوه ای باعث می شود که روغن موتور کارایی متفاتی داشته باشد.

 

 
 
درباره ما

روغن موتور بیدومکس بهترین محافظ برای خودروی شما