روغن موتور16000 15w40

روغن موتور16000   15w40

محصولات دیگر

روغن دنده پراید

روغن دنده با سطح کیفیت GL5 و GL4 در دنده های هیپوئید و دنده ای مخروطی مارپیچ که از نظر سرعت و بار ،شرایط سختی دارند استفاده می شود.

روغن موتور22000 10w40

روغن موتور22000 10w40 تمام سنتتیک با روانکاری ویژه

روغن موتور16000 15w40

درباره ما

روغن موتور بیدومکس بهترین محافظ برای خودروی شما