تیزر روغن موتور بیدومکس

تیزر روغن موتور بیدومکس

باسلام

جدول پخش مرحله اول تبلیغات رادیویی روغن موتور بیدومکس

1-چهارشنبه 8 اسفند قبل از خبر 9:30از رادیو پیام

2-پنج شنبه 9 اسفند ساعت17 مابین فوتبال استقلال وفولاد از رادیو ورزش

3-پنج شنبه 9 اسفند ساعت19:30 مابین فوتبال پرسپولیس وصنعت نفت از رادیو ورزش

4-شنبه 11 اسفند قبل از خبر 8:30 از رادیو پیام

5-یکشنبه 11 اسفند قبل از خبر ساعت 17 از رادیوپیام

6-دوشنبه 13 اسفند قبل از برنامه ساعت 8 از رادیو ایران

7-دوشنبه 13 اسفند قبل از برنامه ساعت16 از رادیو ایران

8-سه شنبه 14 اسفند از برنامه ساعت 9 از رادیو ایران

9- سه شنبه 14 اسفند از برنامه ساعت16 از رادیو ایران

10-پنج شنبه 16 اسفند قبل از برنامه 19 از رادیو جوان

11-جمعه17 اسفند قبل از فوتبال پرسپولیس ونساجی ساعت 16 از رادیو ورزش

12-جمعه17 اسفند قبل از فوتبال استقلال ونفت ساعت 18:30 از رادیو ورزش
درباره ما

روغن موتور بیدومکس بهترین محافظ برای خودروی شما