فروش روغن موتور - نمایندگی سمنان
برخی محصولات شرکت

روغن موتور 7000 SAE50

روغن موتور بیدومکس 18000

روغن موتور بنزینی چند درجه ای که از روغن پایه پالایش نفت خام و مرغوبترین مواد افزدونی روز دنیا (ساخت آمریکا و فرانسه) با فرمول و فناوری روز جهان میکس گردیده است .

روغن موتور9000 20w50

درباره ما

روغن موتور بیدومکس بهترین محافظ برای خودروی شما